Hàn liên kết các chi tiết theo quy trình hàn đã đặt ra.
Hàn tuần tự từ giữa ra ngoài.
Kiểm tra, xử lý khuyết tật, biến dạng do hàn.
Báo cáo kiểm tra nghiệm thu phần hàn.
Bước 8.
Kiểm tra, cân chỉnh tổng thể với nội dung như sau:
Kiểm tra:
Độ bằng phẳng của mặt dưới nắp hầm hàng ± 2mm.
Độ bằng phẳng các chi tiết của hệ thống khung xương ± 2mm.
Các kích thước của nắp hầm hàng ± 5mm.
Các kích thước đường chéo nắp hầm hàng ± 2mm.Cân chỉnh:
Để cân chỉnh khắc phục những biến dạng trong quá trình hàn gây ra ta có thể áp dụng phương pháp nung nóng hoăc phương pháp nguội. Khi áp dụng phương pháp nung nóng không nên đốt nóng thép ở nhiệt độ từ 200 ÷ 600°C vì sẽ gây biến đổi cấu trúc thép không có lợi.
Khi nắn phẳng các kết cấu trước hết ta phải nắn phẳng các gia cường sau đó đến tấm bao và theo một số nguyên tắc sau:
Trước khi bắt đầu công tác nắn phải xác định độ lớn, phạm vi, đỉnh của biến dạng đồng thời xác định cả hướng cong.
Lập sơ đồ tiến hành công tác nắn trong đó bao gồm việc xác định vị trí và phạm vi cần đốt nóng. Tùy thuộc vào đặc tính biến dạng xác định phương pháp nắn phẳng phù hợp.
Xác định cụ thể rõ ràng nhiệt độ cần đốt nóng, phương pháp làm nguội và phương tiện cơ giới cần thiết tác động lên vật được nắn trong quá trình nắn.
Trong mọi trường hợp trình tự nắn các kết cấu nằm theo mặt bằng sau đó là kết cấu nằm theo mặt đứng. Đối tượng nắn phẳng đầu tiên là những biến dạng có hướng cong về phía mình sau đó tiến hành khử biến dạng có hướng cong về phía kia.
Lắp đặt hoàn chỉnh các chi tiết kết cấu khung xương, hệ thống thoát nước, nẹp cao su của nắp hầm hàng...xem thêm tại longcuong.com