Thủ tục khai nhận di sản thừa kề là điều mà không phải ai cũng có thể biết, để thực hiện được việc này thì yêu cầu người thừa kế phải có những kiến thức nhất định. Nhất là trong trường hợp khai nhận di sản thừa kế có di chúc. Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết dưới đây.
Cha chồng tôi mất năm 1999, mẹ chồng tôi mất năm 1947. Ông bà có 5 người con: 4 người con đã chết trước cha chồng tôi (trong đó có chồng tôi chết năm 1967) Khi cha chồng tôi mất có để lại di chúc cho tôi một mảnh đất làm nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cha chồng tôi đứng tên. Nay đã là hơn 15 năm kể từ ngày cha chồng tôi mất, tôi có được chia phần đất do cha tôi để lại theo di chúc của ông không?
Ðiều 631 Bộ luật Dân sự quy định về quyền thừa kế của cá nhân như sau: Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Tuy nhiên, một người sẽ không được quyền hưởng di sản nếu thuộc trường hợp quy định tại Điều 643 Bộ luật Dân sự:
- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
- Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
- Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản. Xem thêm về vấn đề khai nhận di sản thừa kế
Những người quy định tại khoản 1 Ðiều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.
Theo thông tin bác cung cấp, trước khi chết bố chồng bác đã để lại di chúc cho bác một mảnh đất để làm nhà nên bác hoàn toàn có quyền được hưởng phần di sản đó. Bác có quyền thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để khai nhận phần di sản do bố chồng bác để lại theo di chúc.
Ngoài ra, theo nội dung câu hỏi của bác, chúng tôi hiểu rằng bác đang lo ngại vấn đề hết thời hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự. Vấn đề này được giải thích như sau:
Ðiều 645 Bộ luật Dân sự quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế: “Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế”.
Đây là thời hiệu để khởi kiện về thừa kế, chứ không phải là quy định về thời hiệu khai nhận di sản thừa kế. Việc bố chồng bác đã chết cách đây hơn 15 năm không làm ảnh hưởng đến quyền của bác khi khai nhận di sản thừa kế theo di chúc do bố chồng bác để lại.Thừa kế có thể được hiểu là sự dịch chuyển tài sản của người chết sang cho những người còn sống khác. Thừa kế là một quan hệ mang tính chất tài sản, các vấn đề pháp lý liên quan đến thừa kế thông thường khá phức tạp, nhất là các tranh chấp liên quan đến di sản thừa kế. Nếu quý khách đang gặp vướng mắc trong vấn đề này, luật sư tư vấn pháp luật thừa kế sẽ hỗ trợ cho quý khách.
luật sư tư vấn về pháp luật thừa kế
Luật sư của Việt Tín sẽ hỗ trợ quý khách các vấn đề liên quan đến thừa kế như sau:
Tư vấn các vấn đề về thừa kế:
Tư vấn về quyền thừa kế của cá nhân;
Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế;
Tư vấn xác định di sản thừa kế;
Tư vấn xác định người thừa kế di sản;
Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);
Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;
Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;
Tư vấn thừa kế theo pháp luật:
Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
Tư vấn xác định người thừa kế, hàng thừa kế theo pháp luật;
Tư vấn về thừa kế thế vị đối với trường hợp có thừa kế thế vị;
Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
Tư vấn về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.
Tư vấn thừa kế theo di chúc:
Tư vấn lập di chúc; di chúc có điều kiện;
Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc;
Tư vấn thời hiệu của di chúc;
Tư vấn giải thích nội dung di chúc;
Mọi thông tin chi tiết liên quan đến luật sư tư vấn pháp luật vê thừa kế, quý khách vui lòng liên hệ với công ty Luật Việt Tín. Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ chi tiết cho quý khách.