Card ghi âm tansonic là sản phẩm được đa số người dùng đối với các thiết bị điện thoại. Tuy nhiên, không phải người dùng cũng biết cách thức dùng đa số tính năng cơ bản của nó. Sau đây là một vài hướng dẫn dành cho bạn.

tong dai dien thoai noi bo

Trước hết bạn phải đăng nhập phần mềm, khi đã đăng nhập tốt đẹp sẽ có một số trạng thái để bạn nhận biết tình trạng của cuộc gọi. Khi bạn gọi ra ngoài cổng ghi âm thì giao diện sẽ có màu xanh, bạn sẽ thấy một file ghi âm xuất hiện khi kết thúc cuộc gọi. Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ hiển thị số thì khi có cuộc điện thoại gọi đến, cổng ghi âm sẽ báo màu vàng và hiển thị số gọi đến cho bạn biết.

Dưới đây là nhiều thông tin về cài đặt cho card ghi âm đối với Recordset và Parameter:

- Recordset: Bạn sẽ thấy những nội dung quan trọng sau:

+ Channel: Đây là kênh điện thoại, một cách thức dễ hiểu là line máy lẻ mà bạn sử dụng để ghi âm.

+ UserNumber: Tên gọi của người sử dụng line điện thoại bạn chọn

+ Record: ở vị trí này bạn cài đặt chế độ ghi âm thích hợp với nhu cầu của mình. Bạn có thể gọi ghi âm cuộc gói đến, cuộc gọi đi hoặc là ghi âm tất cả.

dien thoai ip grandstream

+ 24Hr.Record: Nếu chọn chức năng này thì thiết bị của bạn sẽ ghi âm 24/24 giờ.

+ Chọn thời gian ghi âm bắt đầu và kết thúc: Bạn chọn thời gian bắt đầu ghi âm tại ngày đầu tiên ở “StartTime1” và thời gian kết thúc ghi âm cũng trong ngày đó ở “EndTime1”. hao hao bạn thực hiện cho những ngày bạn chọn ghi âm.

+ BootMode: Votage: Ghi âm theo điện áp (nhấc máy/ đặt máy); Voice: Ghi âm theo âm thanh (Voice) tức là có âm thanh thì ghi; Digit: Ghi âm tùy chọn, tức là muốn ghi âm thì bấm phím bắt đầu ghi âm (*) và thôi ghi âm thì bấm phím kết thúc (#)

+ Sau đó lựa chon Return để chấp nhận một số thông số vừa nhập.

b. Parameter:

Nơi mà bạn có thể thiết lập được nơi lưu giữ một vài bản ghi âm, cách quản trị. Đây là một vài tính năng cơ bản:

+ Record Save to Disk: Dung lượng bộ nhớ cho phần lưu trữ(500MB).

+ Automatic clearance when the space use up: Phần mền sẽ tự động xóa đi những bản ghi cũ khi dung lượng phần lưu trữ vượt quá (100 MBdata).

- Recording file storage station: Chọn ổ đĩa nào để ghi file ghi âm

- Start record seconds : Chọn thời gian bao lâu sau khi nhâc máy thì bắt đầu ghi âm

- By the folder/ By the chanel: Chọn file ghi âm sẽ được lưu vào 1 thư mục hoặc là mỗi line ghi âm sẽ được lưu vào 1 thư mục riêng.

- Compressibility: Chọn chế độ nén cho file ghi âm