1. Có cần ký quỹ 2 tỷ đồng khi thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ?

Đây là vấn đề đầu tiên mà quý khách hàng quan tâm khi thành lập công ty dịch vụ bảo vệ. Kinh doanh dịch vụ bảo vệ bao gồm dịch vụ bảo vệ con người, tài sản, mục tiêu và các hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Với các công việc thực hiện quan trọng như vậy nên trước đây khi thành lập công ty dịch vụ bảo vệ, quý khách hàng sẽ phải thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng để đảm bảo cho nghĩa vụ của mình trong quá trình kinh doanh.

Hiện tại, Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với các ngành nghề có điều kiện đã bãi bỏ yêu cầu doanh nghiệp phải ký quỹ 2 tỷ đồng. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải có vốn điều lệ tối thiểu là 2 tỷ đồng nếu muốn đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

2. Kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

Như vậy từ ngày 1/7/2016 khi kinh doanh dịch vụ bảo vệ doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng được điều kiện kinh doanh tại Điều 11, Nghị định 96/2016/NĐ-CP. Theo đó, công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ sẽ chỉ cần có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự.

Là doanh nghiệp, điều này có nghĩa hộ kinh doanh cá thể không được kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp thường là đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên trong công ty. Do đó quý khách hàng nên lưu ý đến điều kiện này trước khi thành lập công ty.
Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Như vậy muốn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, doanh nghiệp sẽ phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy tại cơ quan công ty an cấp huyện (quận) nơi công ty đặt trụ sở.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của doanh nghiệp (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ- CP)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực), nếu trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không ghi rõ ngành nghề đăng ký thì doanh nghiệp cần gửi thêm xác nhận ngành nghề kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư.
Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (Bản sao có chứng thực)
Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tư của công ty. Nếu doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Cơ quan cấp phép đủ điều kiện an ninh trật tự: Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh (thành phố) nơi công ty đặt trụ sở.

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ
Xem thêm: Thủ tục điều kiện thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ, Thủ tục điều kiện thành lập công ty bảo hiểm, Thủ tục điều kiện thành lập công ty môi giới bảo hiểm