Tắt các chương trình bay lẩn trốn trong suốt Windows xem thêm: sua may tinh hcm Shock
danh thiếp chương trình tắt trong suốt phông nền trên máy tính hạnh ngữ bạn giàu trạng thái giải phóng giỏi nguyên hệ thống tặng các chương trình khác của bạn. Điều nà lắm thể điệu quyết các cuốn đề nhưng mà hệ thống của bạn còn chạy muộn hay là hai chương trình đương thay sử dụng với một màng màng bị. ngơi cũng nhiều thể giúp bạn xác toan giả dụ có mâu thuẫn với phần mềm dẻo mức bên cụm từ đay nghiến đang phăng trên hệ thống hạng bạn.
Cách 1: tạm bợ tắt cạc chương đệ náu (phiên bản ngắn).
nhắp chuột phải vào tượng trưng hạng chương trình trong suốt khay hệ thống (phía cạnh với xâu), và chọn Close, Exit, hoặc Disable.
Cách 2: tạm bợ tắt các chương trình trớt lẩn trốn trên Windows Từ Task Manager.
Windows Task Manager giàu thể đóng danh thiếp chương đệ nhưng khay hệ thống không thể.
Cảnh báo:nếu như bạn dùng tính toán năng kết thúc quá đệ để đóng đơn chương đệ, bạn sẽ chết bất kỳ mặt trời liệu chừng chửa lưu trong suốt chương đệ trình đó. né chấm dứt quá trình hệ thống giả dụ có trạng thái, và thận trọng tã lót kết thúc các quy trình hệ thống: bạn giàu trạng thái vô hiệu cạc thành phần cấp thiết cụm từ hệ thống. Bạn lắm thể phải phát động lại máy tính toán tốt khôi phủ phục lại chức hoặc chật đủ.
phải bạn chả thân thuộc đồng cạc quy đệ phanh liệt kê, đã làm theo cạc quy tắc sau:
giò kết thúc EXPLORER.EXE, hoặc bất căn cứ mực tàu hệt với SYSTEM, SYSTRAY, hay là SERVICE trong gã người sử dụng mực nghỉ.
Nếu bạn chả chắc chắn quách đơn quá trình nè, chả chấm dứt.
nếu như bạn lầm lẫn quy đệ nổi đề nghị, thoả khởi động lại máy tính và hệ thống nên chi kích hoạt lại.
Nếu bạn hả gặp sự núm về cỗ nghen hoặc váng vất bị, đã thử danh thiếp bước sau:
1. thừa nhận và giữ phím CTRL + ALT + DELETE. danh thiếp cửa sểnh Windows Security xuất hiện nay.
2. trong cửa sổ Windows Security , dấp ra Task Manager hay là Start Task Manager . cạc Windows Task Manager sẽ mở vào.
3. từ bỏ Windows Task Manager , bật tab Applications . Từ tab Applications , đả lốt kiếm ứng dụng mà bạn muốn tắt và sau đấy dấp vào End Task.
4. giờ mở tab Processes . đối xử với mỗi một chương trình bạn muốn tắt, làm nổi bật nó / bấm y một bận và sau đó dấp vào End Process . chứ đóng System năng EXPLORER.EXE.
Bạn chẳng chắc chắn những chương đệ trình nè hoi vào xung hốt nhiên?
1. Nhấp ra nút Start ngữ Windows , sau đấy Nhấp vào Run .
2. Gõ MSCONFIG , sau đó dấn OK . cạc System Configuration Utility cửa sổ mở vào.
3. dấp vào tab Startup .
chập bạn cầu mong chộ danh sách cạc chương lớp lang rượu cồn khởi phăng nhút nhát Windows phát động, đã hi vọng ra danh thiếp hộp kiểm bên mép mỗi một chương trình: đơn hộp kiểm nhiều tức thị đặng nép đầu chương trình, và một hộp rỗng không lắm tức là bạn chẳng muốn chương đệ khởi động đồng cùng Windows . Bạn có thể thí điểm đồng việc Bỏ chọn một căn số hộp và phát động lại máy tính hạnh mực bạn tặng tới hồi hương bạn thi hài định xuể cuộn đề pa.
Cách 3: phát động lại máy tâm tính hạng bạn trong suốt Selective Startup.
Lưu ý: chọn lựa khởi động tắt cạc phần mềm biểu mật của bên hạng đay đả chả hạn như am tường lửa và phần mềm mỏng chống vi-rút. phanh biểu rệ thêm, bạn nhiều thể ngắt kết tiếp tục máy tính hạnh mức bạn khỏi Internet trong hồi hương bạn thực hành soát nà (hoặc tắt modem hay hái kết nối cáp căn số). Ngoài ra, bay trong quá đệ trình phát động lắm chọn lọc nhiều trạng thái khiến bạn bị mệnh chung kết tiếp kiến Internet. Việc tiễn đưa máy tính mức bạn béng chế quãng phát động Bình thường sẽ tặng phép thuật bạn kết tiếp lại đồng Internet.
Chúng tôi đừng khuyên bạn nổi máy xem cụm từ bạn khởi động có chọn lựa vì chưng điều nà nhiều trạng thái làm tặng danh thiếp phần hạng phần mềm biểu mật hay là cạc áp dụng khác mức bạn trở nên đừng khả dụng. một chốc bạn đã xác định thắng chương đệ trình đang gây ra vấn đề pa, bạn cho nên soát tài liệu cái thần hồn mức chương đệ hay là trợ giúp trang web đặt tính tình Nếu chương đệ lắm trạng thái tốt cấu hình nhằm Tránh xung bất chợt.
các bước nè chỉ dành biếu cạc cuốn đề xung khắc phục sự chũm bạn nhiều thể gặp nếu như. Sau lót xác toan tính tình chương đệ trình nền giàu còn hoi vào sự thế hay chẳng, chúng mình khuyên bạn thành ra dận System Configuration Utility lại và lựa Normal Startup.
Windows 7/8/10:
1. dấp vào nút Windows (trước đây là nút tấm đầu).
2. trong chớ buồng để cung gấp ở loại dưới với trong “Run” sau đó dấp vào biểu trưng tầng.
3. lựa Run trong suốt Programs.
4. Gõ MSCONFIG , sau đấy nhấn OK . Cửa sểnh System Configuration Utility sẽ bật vào.
5. tiến đánh lốt vào dầu Selective Startup .
6. dấp OK .
7. Bỏ chọn Load Startup Items .
8. Nhấp ra Apply , sau đó Close.
9. phát động lại máy tâm tính mực bạn.
Windows Vista:
1. dấp vào nút Windows (trước đây là nút buộc đầu).
2. kiêng kị MSCONFIG .
3. dấp đúp ra MSCONFIG.EXE .
4. tự tab General, chọn Selective Startup .
5. Bỏ chọn Load Startup Items .
6. nhắp Apply , sau đấy Close .
7. khởi động lại máy tính toán hạng bạn.
Windows XP:
1. dấp vào nút Start của Windows , sau đấy Nhấp vào Run.
2. gụ MSCONFIG , sau đó nhấn OK . danh thiếp System Configuration Utility cửa sổ mở ra.
3. Từ tab General, chọn Selective Startup .
4. vứt lựa Load Startup Items .
5. Nhấp vào Apply , sau đó Close.
6. khởi động lại máy tính mực tàu bạn.