Altis 2017 Sun rằng hệ thống sẽ được sẵn sàng trong thời gian thực hiện của nó. Một thông báo chính thức về các hệ thống VEP không được dự kiến sẽ được thực hiện cho đến tháng Bảy hoặc tháng Tám năm nay.Bộ trưởng Giao thông vận tải Datuk Seri Liow Tiong Lai, hoặc cấp phó của mình, sẽ làm cho các thông báo chính thức khi nó thực sự đã sẵn sàng," Baharudin nói. Báo cáo trước đó chỉ ra rằng hệ thống sẽ đi vào hoạt động trong tháng Sáu , theo chính quyền bang Johor. đăng ký xe Proton với Sở Giao thông vận tải đường bộ đã tăng 21% lên 10.018 xe trong tháng Bảy so với 8,328 xe trong tháng - tăng hiệu quả đó là tổng khối lượng công nghiệp trong tháng Bảy đến 32%, tăng 5% so với tháng Sáu.Nếu Proton duy trì hiệu suất này trong nửa thứ 2 của năm 2006, nó có thể có thể vật lộn với vị trí số 1 trở lại từ Perodua, trừ khi Perodua có một số thẻ khác lên tay áo của nó.Tổng khối lượng ngành công nghiệp xe hơi sẽ giảm 6% năm nay lên 520.000 xe. tăng doanh số bán Proton này có thể do các Proton Satria Neo, trong đó có 2.750 đơn vị đã được bán cho đến nay, và 4.000 đơn đặt hàng trong tay. Điều này vượt quá mong đợi doanh số của Proton. Camry 2017 Gia xe Vios