Toyota Fortuner 2017 Chính phủ đang xem xét khả năng miễn Hàng hóa và dịch vụ (GST) từ việc mua RON 95 xăng và diesel, theo một Bernama báo cáo.Phó Bộ trưởng Tài chính Datuk Seri Ahmad Maslan nói rằng điều này là bởi vì hiện nay, hai mặt hàng nhiên liệu được miễn thuế doanh thu theo tỷ giá 58,62 sen một lít và 40 sen một lít, tương ứng.Các trợ cấp và bán hàng miễn thuế nhiên liệu là một chi phí rất lớn cho chính phủ, ông nói thêm rằng chính phủ đã không quyết định chính thức nhưng nếu GST sẽ được áp dụng vào việc mua nhiên liệu."( Dịch ) Chính phủ muốn xem có bao nhiêu tiền tiết kiệm (có thể thu được) từ động thái này trước khi thực hiện một hợp lý bao cấp," ông cho biết.nhiên liệu trợ cấp June-2014 091Ahmad cho biết, hiện tại, RON 95 xăng có giá RM2.10 một lít sau 71 sen trợ cấp của chính phủ, và động cơ diesel tại RM2.00 một lít sau 74 sen trợ cấp của chính phủ.Ông giải thích rằng sự phân hủy của tổng trợ cấp xăng dầu 2000-2014 là 50% đối với xăng, 40% đối với dầu diesel và 10% đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).Chính phủ đã trả RM3.425 tỷ đồng trợ cấp xăng dầu trong năm 2000, RM2.398 tỷ đồng năm 2001, RM917 triệu vào năm 2002, RM1.823 tỷ USD năm 2003, RM4.788 tỷ USD trong năm 2004, RM8.164 tỷ trong năm 2005, tỷ RM7.281 trong năm 2006 và RM8.770 tỷ USD năm 2007, Ahmad nói.Con số này tăng mạnh lên RM15.378 tỷ USD trong năm 2008, do những bước nhảy giá dầu thế giới. Khoản trợ cấp trong những năm tiếp theo lên đến 2013 là RM5.593 tỷ, RM9.065 tỷ, RM20.275 tỷ, RM24.726 tỷ đồng và RM23.458 tỷ đồng, trong khi ước tính của năm nay là RM22.24 tỷ đồng, ông nói thêm. Cả hai tai nạn dẫn đến cái chết bi thảm của các trình điều khiển. Không có nguyên nhân chính thức của cái chết đã được chưa xác định cho cả hai trường hợp.. Cố đầu tiên: Một vụ tai nạn trên 16 Tháng Tư năm 2016, ở Sabah. Honda đã xác nhận trong một cuộc kiểm tra với Malaysia Cảnh sát Hoàng gia mà Takata SDI túi khí inflator vỡ trong vụ tai nạn của một Honda City 2006. Các xe liên quan trong vụ tai nạn này đã được bao gồm trong một sản phẩm của Malaysia Cập nhật (recall) công bố ngày 21 tháng 5 năm 2015, đòi hỏi phải thay thế inflator SDI của túi khí phía trước người lái xe của Takata.Thứ hai sự cố: Một vụ tai nạn vào tháng 1, 2016, tại Kedah. Honda cũng khẳng định trong một cuộc kiểm tra với Malaysia Cảnh sát Hoàng gia mà Takata SDI túi khí inflator vỡ trong vụ tai nạn của một 2003 Honda City. Các xe liên quan cũng được bao gồm trong một sản phẩm của Malaysia Cập nhật (recall) công bố ngày 08 tháng 12 năm 2014, đòi hỏi phải thay thế inflator SDI của túi khí phía trước người lái xe của Takata. Giá xe Fortuner 2017 Giá xe Innova 2017