FPT chính thức công bố, kết thúc 4 tháng đầu năm 2016, Tập đoàn đạt doanh thu hợp nhất 11.524 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt 796 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 504 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.267 đồng, tương đương 107% kế hoạch.


FPT đã giành được hợp đồng lớn ở nước ngoài.


Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm và bán lẻ các sản phẩm công nghệ tiếp tục là hai điểm sáng lớn nhất của hoạt động kinh doanh trong 4 tháng đầu năm.
Cụ thể, xuất khẩu phần mềm ghi nhận tốc độ tăng trưởng 38% về doanh thu và 23% về lợi nhuận trước thuế, đạt tương ứng 102% và 100% kế hoạch. Đặc biệt thị trường Nhật - thị trường lớn nhất của FPT tại nước ngoài đạt mức tăng trưởng doanh thu cao nhất trong các năm trở lại đây với mức tăng 59% so với 4 tháng đầu năm 2015.
Lĩnh vực bán lẻ cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 34% về doanh thu và 36% về lợi nhuận trước thuế sau 4 tháng, đạt tương ứng 106% và 103% kế hoạch.
Định hướng toàn cầu hóa cũng tiếp tục duy trì kết quả khả quan với doanh thu từ thị trường nước ngoài sau 4 tháng tiếp tục tăng 35% so với cùng kỳ, đạt 1.689 tỷ đồng. Lợi nhuận từ thị trường nước ngoài đạt 248 tỷ đồng, tăng mạnh 58% so với cùng kỳ.
Nhã Nam

Theo baodautu.vn