Tuy nhiên, sau một buổi sáng làm việc, ĐHCĐ Eximbank phải hủy do chưa có kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu. Trong khi đó, Ngân hàng phải trả lại hội trường (đang diễn ra đại hội) cho khách sạn để chuẩn bị cho việc chào đón Tổng thống Obama có buộc nói chuyện với doanh nghiệp chiều cùng ngày. Vấn đề gay cấn, mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông lớn chưa được giải quyết.
HĐQT Eximbank cho biết, ngày 14/3 đã nhận được hồ sơ đề cử nhân sự ứng cử vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015 - 2020 của 2 nhóm cổ đông lớn.


Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 của Eximbank bất thành do các nhóm cổ đông lớn chưa tìm được tiếng nói chung


Cụ thể, bà Nguyễn Thị Xuân Loan, đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 11,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và ông Phạm Hữu Phương, đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 10,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Hai nhóm cổ đông này có yêu cầu đưa vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 nội dung bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.
Được biết, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Eximbank đã thông qua số lượng thành viên HĐQT là 11 người, tỷ lệ thông qua Nghị quyết đạt hơn 90%, nhưng đến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, HĐQT Eximbank lại đưa ra vấn đề cân nhắc số lượng nhân sự là 9 hoặc 11 người.
Đây chính là mâu thuẫn dẫn đến sự bất bình của hai nhóm cổ đông nắm tỷ lệ chi phối trên 20% tại Eximbank. Về việc này, ông Ngô Thanh Tùng, thành viên HĐQT Eximbank cho biết, HĐQT Eximbank đã nhận được hồ sơ đề cử nhân sự ứng cử vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015 – 2020 của 2 nhóm cổ đông lớn như đề cập ở trên. Trong các phiên họp HĐQT, HĐQT Eximbank cân nhắc thống nhất đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bầu thành viên mới.
Tuy nhiên, tôn trọng quyền của nhóm cổ đông và nhận thức rằng, ĐHĐCĐ là cơ quan quyền lực cao nhất, nên HĐQT đã đưa nội dung thảo luận về kiến nghị của 2 nhóm cổ đông nói trên vào dự kiến chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ.
Thế nhưng, Đại hội lần thứ nhất đã không thể diễn ra vì không đủ tỷ lệ cổ đông. Còn Đại hội lần thứ 2 diễn ra hôm nay, khi kết quả kiểm phiếu của các tờ trình chưa được hoàn tất, ĐHCĐ Eximbank kéo dài đến 13h30 chiều ngày 24/5 đã phải kết thúc và hủy chương trình đại hội, do phải trả hội trường đại hội lại cho khách sạn để chuẩn bị công việc đón tiếp Tổng thống Obama chiều cùng ngày.
Eximbank sẽ phải tiến hành ĐHCĐ bất thường trong thời gian tới, nhưng chưa được tiết lộ về lịch cụ thể cũng như địa điểm tổ chức. Tuy nhiên, bầu không khí đại hội vẫn được nhận định khá căng thẳng khi giữa các nhóm cổ đông lớn vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.
Thùy Vinh

Theo baodautu.vn