Dự kiến đại hội sẽ thông qua một số chương trình quan trọng bao gồm thông qua các báo cáo HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2015-kế hoạch năm 2016 và trình ĐHCĐ một số báo cáo quan trọng gồm: Báo cáo tài chính, kiểm toán; Phê duyệt chuyển đổi Công ty TNHH MTV Sữa Lam Sơn thành chi nhánh; Kế hoạch phát hành và niêm yết cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu nhân kỷ niệm 40 năm thành lập công ty; Phê duyệt ESOP; và trình bày nâng tỉ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài…


.


Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk cho biết, năm 2015 trong bối cảnh thị trường đối diện nhiều khó khăn, thách thức nhưng VNM đã có bước tăng trưởng rất ấn tượng.
Cụ thể, tổng doanh thu năm 2015 đạt 40.223 tỉ đồng, tăng 14% so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế đạt 7.770 tỉ đồng, tăng 28%. VNM đã tăng mạnh cả về chủng loại sản phẩm, phát triển vùng nguyên liệu bò sữa… Dự kiến tại đại hội HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ VNM thông qua mức chia cổ tức năm 2015 với mức 2.000 đ/cổ phiếu; Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2015 là 7.157,7 tỉ đồng; chia cổ tức đợt 2/2014 là 2.401,3 tỉ đồng, như vậy tổng cổ tức được chia trong 2 đợt năm 2015 của VNM đạt 6.402 tỉ đồng). Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 7.773,4 tỉ đồng.
Về phương án phân phối lợi nhuận 2015, VNM sẽ trích quỹ đầu tư phát triển 769,5 tỉ đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 768,9 tỉ đồng; Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đạt 2.990,5 tỉ đồng
Về kế hoạch 2016, dự kiến Đại hội sẽ thông qua kế hoạch doanh thu-lợi nhuận hợp nhất năm 2016 như sau, về doanh thu dự kiến 44.560 tỉ đồng (tăng 4.337 tỉ đồng, tương ứng 11%); lợi nhuận sau thuế dự kiến 8.266 tỉ đồng (tăng 496 tỉ đồng so với kế hoạch 2015)
Dự kiến, đại hội cũng sẽ thông qua kế hoạch tổng mức đầu tư tài sản giai đoạn 2012-2016 được điều chỉnh từ 12.996.229 triệu đồng xuống còn 12.500.600 triệu đồng, trong đó sẽ giảm đầu tư vào các công ty con, các dự án Lam Sơn Milk; Bò Sữa Việt Nam nhưng tăng mức đầu tư cho Vinamilk từ 7.900.418 triệu đồng lên 8.448.144 triệu đồng và tăng quỹ dự phòng tự 115.821 triệu đồng lên 300.000 triệu đồng.
Baodautu.vn sẽ tiếp tục cập nhật đại hội cổ đông
B.Giang

Theo baodautu.vn