Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị thi công xây dựng, lắp đặt các hạng mục công trình cầu vượt cho người đi bộ qua đường Yên Phụ tại khu vực cửa khẩu An Dương đến Cửa Bắc theo đúng quy định; tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành của nhà nước; tổ chức thi công, giám sát chặt chẽ đảm bảo an toàn đê điều, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; không ảnh hưởng đên các công trình liên quan trong khu vực.
Hà Nội cũng yêu cầu khi tiến hành thi công phải gửi hồ sơ thiết kế và chịu sự giám sát kỹ thuật của Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội. Khi hoàn thành công trình phải hoàn trả mặt bằng hiện trạng, thu dọn sạch sẽ vật tư, phế liệu trong khu vực thi công; bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình về Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội.
Việc tổ chức việc quản lý, duy tu bảo dưỡng công trình phải đảm bảo an toàn đê điều và công trình trong quá trình khai thác, sử dụng. Ngoài việc xây dựng, lắp đặt các hạng mục công trình theo quy định, không được tiến hành bất cứ hoạt động nào khác làm ảnh hưởng đến an toàn đê.
Thu Trang

Theo baodautu.vn