Cán bộ công chức Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng Cái Mép- Thị Vải. Ảnh: Nguyễn Huế


Theo Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu, trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, đơn vị gặp một số vướng mắc liên quan đến quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 86 Luật Hải quan 2014; Điểm a, Khoản 2, Điều 21 và Điều 22 Nghị định 08/2015/NĐ-CP; Khoản 1, Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC và Điểm a.1, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC.
Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu phản ánh, đối chiếu với các quy định trên thì người khai hải quan đồng ý với cơ sở bác bỏ trị giá khai báo của cơ quan Hải quan và đã thực hiện khai bổ sung. Các trường hợp bác bỏ trị giá giao dịch này đều do trị giá khai báo của doanh nghiệp thấp hơn trị giá trên cơ sở dữ liệu giá của cơ quan Hải quan và Danh mục rủi ro về giá. Vì vậy, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu cho rằng việc xử phạt doanh nghiệp trong trường hợp này là chưa phù hợp giữa hành vi và chế tài xử phạt.
Để tạo điều kiện cho hoạt động XNK và để đảm bảo thực hiện thống nhất Nghị định 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC về công tác kiểm tra trị giá hải quan và tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ trong việc xử lý vi phạm hành chính, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu báo cáo và đề nghị Tổng cục Hải quan cho ý kiến chỉ đạo.
Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu căn cứ quy định tại Điểm g1.2 Khoản 3, Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC; Thông tư 39/2015/TT-BTC; tham khảo Công văn số 6793/TCHQ-PC và công văn 9361/TCHQ-PC đối chiếu với trường hợp hồ sơ vụ việc cụ thể. Trong trường hợp đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo do người khai hải quan áp dụng không đúng trình tự, điều kiện, nội dung, phương pháp xác định trị giá hải quan dẫn đến khai sai trị giá thì xử lý vụ việc theo quy định tại Điều 8, Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP.
Đảo Lê (HQ Online)

Theo baodautu.vn