Cơ quan Thuế tập trung thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh xe máy điện. Ảnh: Internet.


Cụ thể việc thanh, kiểm tra sẽ tập trung vào việc chấp hành các quy định về hóa đơn, chứng từ của các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực này.
Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tuyên truyền các chính sách về hóa đơn, chứng từ… kê khai thuế tới tất cả các DN, cơ sở, sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe máy điện.
Được biết, trước đó (tháng 3/2016) Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ tướng Chính phủ) yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu xe máy điện của tất cả các đối tượng (nhập khẩu thương mại, nhập khẩu phi thương mại) tại các cửa khẩu nơi có cơ quan Hải quan để thu thuế theo quy định.
Đồng thời, chỉ đạo cơ quan Thuế tại các địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe máy điện trên địa bàn trong việc chấp hành quy định về chế độ hoá đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế.

T.Hằng (HQ Online)

Theo baodautu.vn