* HBC: KIS khuyến nghị xem xét mua vào
Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào HBC nếu khối lượng giao dịch duy trì được trên 460,000 cổ phiếu/phiên, kỳ vọng giá HBC có thể tăng lên test lại vùng đỉnh cũ 22-22.7.
Tuần qua, HBC có 1 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HBC tăng 100 đồng/Cp (+0,51%) từ mức 19.800 đồng/Cp lên 19.900 đồng/Cp.
* DPM: VCBS khuyến nghị nắm giữ
Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu DPM và kỳ vọng tình hình sản xuất kinh doanh 2017 sẽ tốt hơn, cũng như chính sách cổ tức luôn là điểm hấp dẫn của DPM.
Tuần qua, DPM có 1 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DPM tăng 600 đồng/Cp (+2,03%) từ mức 29.500 đồng/Cp lên 30.100 đồng/Cp.
* MSN: VPBS khuyến nghị mua
Chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MSN cùng giá mục tiêu 92.000 đồng/cổ phiếu.
Tuần qua, MSN có 1 phiên đứng giá và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu MSN tăng 2.500 đồng/Cp (+3,57%) từ mức 70.000 đồng/Cp lên 72.500 đồng/Cp.
* GMD: VPBS khuyến nghị mua dài hạn
Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực đối với cổ phiếu GMD cùng khuyến nghị MUA dài hạn và giá mục tiêu 46.400 đồng/cổ phiếu.
Trái với khuyến nghị của VPBS, tuần qua, GMD có 2 phiên giảm và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu GMD giảm 200 đồng/Cp (-0,48%) từ mức 41.400 đồng/Cp xuống 41.200 đồng/Cp.
* PGS: KIS khuyến nghị xem xét mua vào khi giá rơi về vùng 18-18.5
Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào khi giá rơi về vùng 18-18.5 với khối lượng giao dịch duy trì trên 450,000/phiên, kỳ vọng trước mắt giá PGS có thể tăng lên test lại vùng đỉnh cũ 22.4-22.6. Ngưỡng cắt lỗ đặt tại 17.
Tuần qua, PGS có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PGS giảm 100 đồng/Cp (-0,53%) từ mức 18.900 đồng/Cp xuống 18.800 đồng/Cp. Như vậy, khuyến nghị của KIS cũng khá chuẩn xác bởi diễn biến giá cổ phiếu PGS trong tuần qua vẫn chưa rơi về vùng kỳ vọng để mua vào.

* PSD: MBS khuyến nghị mua trung và dài hạn


Với tỷ lệ trả cổ tức 30% bằng tiền mặt trong năm 2016, chúng tôi khuyến nghị Mua cổ phiếu PSD cho trung và dài hạn.
Tuần qua, PSD có 1 phiên đứng giá và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PSD tăng 1.400 đồng/Cp (+6,59%) từ mức 18.200 đồng/Cp lên 19.600 đồng/Cp.
* PVD: VPBS khuyến nghị nắm giữ
Chúng tôi duy trì khuyến nghị Nắm Giữ với PVD với giá mục tiêu là 23.500 đồng/cổ phiếu do năm 2016 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn với nhiều yếu tố khó dự đoán ở giá thuê giàn và khối lượng công việc, đồng thời lợi nhuận dự kiện giảm rõ rệt.
Tuần qua, PVD có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PVD giảm 100 đồng/Cp (-0,41%) từ mức 24.400 đồng/Cp xuống 24.300 đồng/Cp.
* VNM: VPBS khuyến nghị mua vào
Duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu một năm là 152.000 đồng/cổ phiếu.
Tuần qua, VNM có 2 phiên đứng giá và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VNM tăng 3.000 đồng/Cp (+2,16%) từ mức 139.000 đồng/Cp lên 142.000 đồng/Cp.
* FPT: VPBS cho rằng, PE ở mức 9,9 lần, khá hấp dẫn
P/E năm 2016 là 9,9 lần; chúng tôi cho rằng mức P/E này khá hấp dẫn trong bối cảnh công ty có nhiều tiềm năng tăng trưởng cao sau giai đoạn đầu tư cùng với việc công ty sẽ có một cấu trúc kinh doanh tập trung nhiều vào hoạt động cốt lõi hơn trong tương lai.
Nhận định của VPBS thiếu chính xác khi tuần qua, FPT có liên tiếp 3 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu FPT giảm 1.100 đồng/Cp (-2,26%) từ mức 48.600 đồng/Cp xuống 47.500 đồng/Cp.
Thanh Thúy (Tinnhanhchungkhoan.vn)

Theo baodautu.vn