Chứng khoán Hải Phòng vừa thực hiện hợp nhất với Chứng khoán Á Âu


Trong số các nhân sự cao cấp mới bổ nhiệm, có 3 người thuộc thế hệ 8x, trong đó 2 người được đưa vào vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty.
Cụ thể, bà Nguyễn Thị Nguyệt được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Bà Nguyệt sinh năm 1981, cử nhân chuyên ngành Tài chính kế toán.
Ông Nguyễn Anh Trung được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội. Ông Trung sinh năm 1982, cử nhân kinh tế.
Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh năm 1978, cử nhân kinh tế, được bổ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ và bà Hoàng Thị Thu Hiền, sinh năm 1983, cử nhân kinh tế, được bổ nhiệm Phó phòng phụ trách Phòng Kế toán của Công ty.
Vừa qua, Chứng khoán Hải Phòng cũng vừa bầu lại thành viên Hội đông quản trị và Ban kiểm soát nhiệm lỳ 2016 – 2021.
Theo đó, Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 5 thành viên, giảm 1 thành viên so với Hội đồng quản trị cũ. Có 4/5 thành viên HĐQT khóa mới là những người thuộc nhiệm kỳ cũ. Có 1 nhân sự mới trong HĐQT khóa mới là ông Nguyễn Mạnh Cường.
Có 3 thành viên trong BKS mới, giảm 1 thành viên so với BKS nhiệm kỳ cũ, trong đó duy nhất bà Nguyễn Thị Mỹ Trang thuộc BKS cũ.
2 thành viên HĐQT khóa cũ không tham gia trong nhiệm kỳ mới là ông Trần Đức Lợi và bà Vũ Thị Thanh Huyền trước đây đều là thành viên HĐQT chứng khoán Á Âu.
Cổ phiếu HPC của Chứng khoán Hải Phòng và cổ phiếu AAS của Chứng khoán Á Âu đã bị hủy niêm yết từ 17/11/2015 để hợp nhất. Sau khi hợp nhất, 2 công ty chứng khoán này đã thống nhất sẽ lấy tên CTCP Chứng khoán Hải Phòng. Vốn điều lệ công ty mới là 291,8 tỷ đồng.
Chí Tín

Theo baodautu.vn