Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh hiện có vốn điều lệ tới hơn 2.000 tỷ đồng


Theo báo cáo tài chính công ty mẹ của Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, lợi nhuận sau thuế quý 4/2015 chỉ đạt 34,95 tỷ đồng, giảm tới 86,84% so với kết quả 265, 62 tỷ đồng của quý 4/2014.
Sự sụt giảm mạnh của lợi nhuận công ty mẹ cũng ảnh hưởng mạnh đến kết quả sản xuất kinh doanh trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty.
Vĩnh Sơn – Sông Hinh cho biết, sự sụt giảm lợi nhuận là do sản lượng điện quý 4/2015 giảm 4,25% so với quý 4/2015.
Ngoài ra, tháng 12/2014, Công ty đã ký được hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực (EVN). Do đó, doanh thu quý 4/2014 bao gồm cả doanh thu sản xuất điện chênh lệch giữa giá tạm tính và giá hợp đồng từ năm 2010 đến năm 2013.
Do đó, doanh thu quý 4/2015 so với doanh thu cùng kỳ năm trước giảm 69,88%, ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận sau thuế giảm 86,84% như trong báo cáo tài chính công ty mẹ.
Chí Tín

Theo baodautu.vn