Ông Đỗ Cao Bảo làm Phó tổng giám đốc FPT từ ngày 15/3/2016Công ty cổ phần FPT (mã FPT) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Cao Bảo làm Phó tổng giám đốc từ ngày 15/3/2016. Ông Bảo có trách nhiệm phụ trách hoạt động kinh doanh chung của FPT, phụ trách các khách hàng hoặc dự án chiến lược, cấp Bộ và Nhà nước của tập đoàn này. Đồng thời, ông cũng sẽ phụ trách hoạt động đối ngoại và công tác truyền thông của Tập đoàn.
Ông Bảo sinh năm 1957, tốt nghiệp ngành Toán Điều khiển, Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 1984. FPT cho biết, ông là một trong 13 thành viên sáng lập FPT và là Ủy viên HĐQT FPT kể từ năm 2003.
Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ nói trên, ông Bảo giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT từ năm 2009 đến nay.
FPT hiện có 3 phó tổng giám đốc khác là ông Nguyễn Thế Phương, ông Dương Dũng Triều và ông Nguyễn Khắc Thành.
Trường Văn (NCĐT)

Theo baodautu.vn