Ông Nguyễn Văn Hòa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc tài chính ngân hàng ACB từ ngày 1/1/2016Ông Hòa được bổ nhiệm sau khi Giám đốc tài chính của ACB là ông Vijay Maheshwari vừa kết thúc nhiệm kỳ.
Ông Vijay Maheshwari là nhân sự được cổ đông chiến lược của ACB là Ngân hàng Standard Chartered Bank cử sang từ năm 2012. Tại thời điểm đó, với vai trò là Giám đốc Tài chính, ông Vijay Maheshwari có trách nhiệm giúp ACB xây dựng, vận hành và chuyển giao Chức năng quản trị tài chính với tiêu chuẩn thế giới. Đến ngày 31/12/2015, ông Vijay Maheshwari đã kết thúc nhiệm kỳ của mình tại ACB và quay trở lại làm việc tại Standard Chartered.
Ông Nguyễn Văn Hòa tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.
Ông Hòa bắt đầu làm việc tại ACB từ năm 1995. Năm 1997 ông Hòa được bổ nhiệm chức vụ Phó Phòng Kế toán Hội sở rồi dần thăng tiến lên chức Kế toán trưởng với 16 năm làm việc tại vị trí này.
Uyên Linh

Theo baodautu.vn