Sáng nay (24/12), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp báo Hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016.
Trong năm 2015, chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là về tín dụng, lãi suất, tỷ giá, thanh khoản, tái cơ cấu ngân hàng.
Cụ thể, theo NHNN, thời gian qua, lượng tiền cung ứng tiếp tục được điều hành phù hợp theo mục tiêu hỗ trợ ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối, kiểm soát lạm phát những vẫn đảm bảo hài hòa với các mục tiêu giảm suất, tăng tín dụng hợp lý, hỗ trợ các TCTD đầu tư Trái phiếu Chính phủ và xử lý nợ xấu.
Tổng phương tiện thanh toán đến ngày 21/12/2015 tăng 13,55% so với cuối năm trước, phù hợp với kinh tế vĩ mô, tiền tệ và các giải pháp điều hành của NHNN.
Mặt bằng lãi suất giảm nhưng huy động vốn vẫn tăng. Đến ngày 21/12/2015, huy động vốn tăng 13,59% so với cuối năm trước, tạo điều kiện cho các TCTD cung ứng vốn cho nền kinh tế.
Tăng trưởng tín dụng diễn biến tích cực. Dự kiến, cả năm 2015, tín dụng sẽ tăng 18%. Đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2014. Dòng tín dụng tiếp tục được phân bổ vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Năm 2016, NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng toàn hệ thống khoảng 18-20% và sẽ điều chỉnh linh hoạt trên cơ sở thực tế. Năm tới, NHNN cũng sẽ tiếp tục phân hạn mức tín dụng tùy sức khỏe của từng tổ chức tín dụng.
Về lãi suất, năm 2015, mặt bằng lãi suất thị trường tiếp tục giảm 0,2-0,5%/năm, đưa mặt bằng lãi suất giảm khoảng 50% so với năm 2011, qua đó hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.
Trong năm 2015, NHNN duy trì ổn định lãi suất điều hành, trần lãi suất huy động bằng VND, kết hợp điều chỉnh giảm trần lãi suất USD, đảm bảo duy trì chênh lệch hợp lý giữa lãi suất VND và USD. Để tạo điều kiện giảm lãi suất, trong năm qua, NHNN đã giữ ổn định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND, các TCTD trên cơ sở nhu cầu vốn của thị trường cân đối điều chỉnh giảm lãi suất cho vay so với trần quy định; điều tiết thanh khoản của các TCTD hợp lý để tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất….
Tỷ giá và thị trường tiền tệ tiếp tục được ổn định, niềm tin vào đồng tiền Việt Nam được củng cố, tính trạng đô la hóa trong nền kinh tế tiếp tục giảm, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức cá nhân được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.
Kết quả tích cực của thị trường ngoại hối trong năm qua phản ánh sự chủ động các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, linh hoạt điều chỉnh tăng 3% tỷ giá bình quân liên ngân hàng và nới biên độ từ +/-1% lên +/-3% nhằm đối phó kịp thời với các tác động bất lợi từ thị trường tài chính quốc tế…
Hà Tâm

Theo baodautu.vn