UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi thuê lại phần đất thu hồi tại xã Tinh Phong để xây dựng dự án.Ngày 14/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa có Quyết định thu hồi 49.861 m2 đất do UBND xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) quản lý để giao cho Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi sử dụng để tiến hành xây dựng Dự án Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, giai đoạn 1A (Khu vực phía Tây QL1) tại xã Tịnh Phong .
UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi được chuyển mục đích sử dụng phần diện tích đất thu hồi 49.861 m2 này và phần diện tích 488.211 m2 đất công ích của UBND xã Tịnh Phong và đất của hộ gia đình, cá nhân được UBND huyện thu hồi với tổng diện tích 538.072 m2 để sử dụng vào mục đích xây dựng Dự án.
​Với tổng diện tích 538.072 m2 đất thu hồi này, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi thuê lại để xây dựng dự án với thời hạn cho thuê đất 70 năm tính từ ngày 13/9/2013.
Song song với quyết định thu hồi, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND huyện Sơn Tịnh tiến hành xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa và theo dõi việc thực hiện dự án của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.
Ngọc Tân

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: