<address>Theo đó, nếu những người nhóm máu A thường bảo thủ, kín đáo thì người nhóm máu O có tính hướng ngoại, tự tin; còn người mang nhóm máu B thì sáng tạo, thích tự do.</address>


Lan Lan (VnExpress)

Theo baodautu.vn