<header> </header> Những người dùng ứng dụng dụng Facebook trên iPhone giờ đã có thể dễ dàng tùy chỉnh hoặc để ứng dụng tự động nâng cao chất lượng ảnh được tải lên mạng xã hội này.\r \r Các điều chỉnh ảnh bao gồm ánh sachsng, bóng tối, tương phản nói chung. Người dùng có quyền dùng hoặc không dùng tính năng này.\r \r Tính năng mới này dự kiến cũng sẽ có mặt trên ứng dụng của điện thoại Android trong tương lai gần.\r \r Tính năng cải thiện hình ảnh đăng trên Facebook có nhiều điểm tương đồng giống như tính năng chỉnh ảnh đã có trên mạng xã hội Google+. Và việc bổ sung thêm tính năng mới này sẽ hứa hẹn thu hút được nhiều hơn người dùng cũng như giữ chân các đối tượng người dùng hiện nay của mạng xã hội lớn nhất thế giới./. <em itemprop="author"> Việt Đức (Vietnam+)[/I]
Việt Đức

Theo baodautu.vn