Ảnh minh họaSở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tổ chức thành công phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ) và 15 năm (1.000 tỷ).
Như vậy, tính từ đầu năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 67.923,91 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.
Về nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015: Tập trung cho các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, di dân tái định cư; Thanh toán nợ xây dựng cơ bản; Tập trung vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án còn thiếu ít vốn hoàn thành 2015-2016. Mức vốn bố trí cho từng dự án không được vượt quá mức vốn kế hoạch hoặc kế hoạch điều chỉnh của giai đoạn 2012-2015 và số vốn bổ sung giai đoạn 2014-2016.
Đối với các chương trình, dự án ODA, chỉ bố trí vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 cho các dự án Ngân sách Trung ương chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng. \r \r Đối với các dự án khởi công mới hoặc dự án chuyển tiếp, nhưng chưa được bố trí vốn đối ứng ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ trong các kế hoạch năm trước của các địa phương, muốn được bố trí vốn trái phiếu Chính phủ thì phải được thẩm định vốn theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.
Không bố trí vốn trái phiếu Chính phủ cho các chương trình, dự án ODA mà trong hiệp định ký kết quy định phần vốn đối ứng sử dụng là các nguồn vốn khác, không thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương.
Duy Hoàng

Theo baodautu.vn