Cấp nước Điện Biên là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất về cấp thoát nước tại tỉnh Điện BiênGiá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần, tương đương 35,39% vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa.
Công ty TNHH Xây dựng Cấp nước Điện Biên tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng quản lý cấp phát nước tỉnh Lai Châu, đã có hơn 20 năm hình thành và phát triển.
Đây là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất về cấp thoát nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sắp tới đây, Công ty sẽ tham gia cấp nước cho một số địa phương lân cận khác.
Công ty tập trung về cung ứng nước tinh khiết, nước sinh hoạt; kinh doanh vật tư chuyên ngành nước; xây dựng, lắp đặt các hệ thống cấp thoát nước.
Năm 2014, Công ty có lợi nhuận sau thuế đạt 615 triệu (tăng 78% so với năm 2013), tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 0,21% (tăng 28,5% so với năm 2013).
Công ty đặt ra kế hoạch cho năm 2015 với doanh thu đạt 36.108 triệu đồng (tăng 5,6% so với năm 2014), trong đó, doanh thu đến từ hoạt động cung cấp nước sạch vẫn đóng vai trò cốt lõi, chiếm 96% trên tổng doanh thu của công ty. Tỷ lệ cổ tức các năm 2015 – 2017 lần lượt được Công ty đặt mức là 0,07%, 0,13% và 0,16%.
Chí Tín

Theo baodautu.vn