Bên cạnh việc đốc thu, đoàn công tác còn hướng dẫn rà soát, phân loại nợ . Ảnh: T.TrangCụ thể, đoàn phía Bắc gồm các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Đoàn miền Trung gồm các tỉnh: Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam, Hà Tĩnh. Đoàn phía Nam gồm các tỉnh: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu.
Nhiệm vụ của đoàn công tác nhằm đôn đốc các Cục Hải quan địa phương thu hết các khoản nợ đã được Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi, đồng thời đôn đốc, xử lý các khoản nợ phát sinh trong năm 2015.
Cùng với đó, đoàn công tác cũng giúp các đơn vị rà soát, phân loại nợ chính xác để thu hồi hết các khoản nợ có khả năng thu hồi và hướng dẫn Cục Hải quan địa phương những vướng mắc về xử lý nợ.
Được biết, đây là một trong những nhiệm vụ mà Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện nhằm đảm bảo thu hồi được nợ thuế tồn đọng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2015.

Hải Nam (HQ Online)

Theo baodautu.vn