VIB là 1 trong 2 ngân hàng có chỉ số sức mạnh tài chính cao nhất trong số 9 ngân hàng lớn của Việt Nam Tổng tài sản của VIB đạt 76,242 tỷ đồng, trong đó dư nợ 36,896 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Được biết, mặc dù tăng trưởng chỉ ở mức trung bình của ngành nhưng có chất lượng tốt, tập trung ở những sản phẩm sinh lời cao và rủi ro thấp. Cho vay các doanh nghiệp FDI tăng 57%. Cho vay cá nhân tăng 11% và chiếm 42% tổng dư nợ, chủ yếu tăng ở phân khúc cho vay mua nhà, ô tô và các loại hình tiêu dùng có thế chấp. Tỷ lệ an toàn vốn của VIB tiếp tục duy trì ở mức cao 17%, đồng nhất với các báo cáo gần đây. Các chỉ số khả năng sinh lời đều có mức tăng trưởng như dự báo và kế hoạch. Nợ xấu của VIB là 2.19%. Quỹ dự phòng rủi ro lũy kế sau khi đã trừ các khoản xử lý rủi ro vẫn duy trì ở mức gần 1.600 tỷ đồng. Quý 3 cũng là quý ghi nhận thành quả quan trọng của VIB khi ngày 22/9/2014, VIB được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's thăng hạng về chỉ số sức mạnh tài chính cơ sở, đưa VIB là 1 trong 2 ngân hàng có chỉ số sức mạnh tài chính cao nhất trong số 9 ngân hàng lớn của Việt Nam được Moody’s xếp hạng. Với thành tựu này, ban lãnh đạo VIB càng tin tưởng vào chiến lược đúng đắn của Ngân hàng trong việc định hướng tăng trưởng đi kèm vơi kiểm soát rủi ro trong giai đoạn hiện nay. <em itemprop="author"> Hồng Dung [/I]
Hồng Dung

Theo baodautu.vn