Lế ký kết Chương trình hợp tác giữa BIDV và Bộ Y tếTheo Bộ Y tế, trong giai đoạn 2012 – 2015, nhu cầu vốn cần 45.652 tỷ đồng nhưng Nhà nước mới chỉ cân đối được khoảng 20.000 tỷ đồng, đáp ứng 44% nhu cầu vốn.
Chương trình tín dụng giữa BIDV và Bộ Y tế thực hiện theo nguyên tắc tín dụng thương mại có hoàn trả nhằm hỗ trợ nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ triển khai các mục tiêu của Nghị quyết số 93NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ (về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế) với lãi suất cho vay ưu đãi hợp lý, thời gian vay dài (tối đa lên tới 20 năm).
Thời gian triển khai Chương trình diễn ra từ 15/6/2015 đến hết ngày 31/05/2022.
Quy mô chương trình lên đến 20.000 tỷ đồng, thực hiện theo nguyên tắc quay vòng vốn, do đó sẽ có nhiều dự án được sử dụng vốn từ chương trình và thời gian thực tế triển khai lên tới gần 30 năm.
Trong nội dung này, BIDV cũng cung cấp nguồn vốn phục vụ mục tiêu tăng cường đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức y học đạt trình độ quốc tế cho đội ngũ cán bộ y tế, đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho tương lai, hình thành các bác sỹ đầu ngành có trình độ tầm quốc gia và quốc tế và hỗ trợ kinh phí đào tạo trực tiếp với tính chất ưu đãi và có hoàn trả.
Theo đó, BIDV sẽ dành nguồn vốn tín dụng với quy mô 200 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi để cho vay các y bác sĩ tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu tại nước ngoài.
Chí Tín

Theo baodautu.vn