Lãi suất trái phiếu sẽ do Techcombank quy định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành.Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) phát hành trái phiếu bằng VND với tổng mệnh giá là 6.500 tỷ đồng. Mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn, tên gọi trái phiếu, đồng tiền phát hành, thời hạn, hình thức phát hành, địa điểm phát hành, phương thức phát hành, phương thức trả gốc và lãi, địa điểm trả gốc và lãi thực hiện theo Phương án phát hành trái phiếu năm 2015 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam đã gửi NHNN.
Lãi suất trái phiếu do Techcombank quy định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của NHNN trong từng thời kỳ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho Techcombank.
Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do Techcombank phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.
Techcombank mua lại trái phiếu phát hành năm 2015 trên cơ sở tuân thủ theo quy định hiện hành về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động; trường hợp trái phiếu được tính vào vốn cấp 2 thì việc mua lại trái phiếu được thực hiện sau khi NHNN chấp thuận bằng văn bản.
Techcombank thực hiện việc phát hành trái phiếu năm 2015 theo các quy định hiện hành về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của Thống đốc NHNN. Đồng thời, có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành trái phiếu năm 2015 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động kinh doanh theo quy định của Thống đốc NHNN.
Thuỳ Liên

Theo baodautu.vn