Thủ tục đăng ký bản lên tiếng mặt hàng
Đối với một số sản phẩm thực phẩm đáng chú ý là được nhà nước phép tắc thì tổ chức, cá nhân tạo ra, kinh doanh loại sản phẩm này phải thực hiện thủ tục đăng ký bản lên tiếng sản phẩm đó với cơ quan co thẩm quyền. Vậy trình tự, thủ tục đăng ký bản báo cáo sản phẩm được tiến hành như nào, có những xem xét gì? Công ty luật Việt An xin tư vấn để quý khách hàng tham khảo.

>>>xem thêm: hồ sơ xin công bố an toàn thực phẩm
Mặt hàng phải đăng ký bản thông báo mặt hàng
Điều 6 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP lý lẽ chi tiết và thi hành một số điều của Luật an toàn vệ sinh thực phẩm quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, bán buôn thực phẩm phải đăng ký bản công bố mặt hàng đối với các sản phẩm sau đây:
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chính sách ăn đặc biệt.
Mặt hàng dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có tác dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng Vì Bộ Y tế nguyên tắc.

Trình tự, thủ tục đăng ký bản thông báo mặt hàng
Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký bản lên tiếng mặt hàng
tổ chức, cá nhân phát triển, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản thông báo mặt hàng qua hệ thống dịch vụ công online hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ bao gồm:
Nộp đến Bộ Y tế đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có chức năng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm Do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;
Nộp đến tổ chức quản lý nhà nước có thẩm quyền Bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chính sách ăn đáng chú ý là, mặt hàng dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi;

Trong trường hợp cơ quan, cá nhân phát triển nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản báo cáo mặt hàng của cả Bộ Y tế và tổ chức quản lý nhà nước có thẩm quyền Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định thì cơ quan, cá nhân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đến Bộ Y tế hoặc mặt hàng thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký của tổ chức nào thì nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan tiếp nhận đó. (hóa chất e-chem)

Lưu ý: Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) điểm bán phát hành trở lên cùng sản xuất một mặt hàng thì tổ chức, cá nhân chỉ làm thủ tục đăng ký bản thông báo mặt hàng tại một tổ chức quản lý nhà nước ở địa phương có cửa hàng phát triển Bởi tổ chức, cá nhân lựa chọn (trừ những mặt hàng đăng ký tại Bộ Y tế). Khi đã lựa chọn tổ chức quản lý nhà nước để đăng ký thì các lần đăng ký tiếp theo phải đăng ký tại cơ quan đã lựa chọn.

Tổ chức có thẩm quyền thực hiện thẩm định hồ sơ đăng ký trong thời hạn cụ thể.
Hồ sơ đăng ký bản lên tiếng sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có tính năng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng áp dụng trong thực phẩm Bởi vì Bộ trưởng Bộ Y tế phép tắc, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chính sách ăn đáng chú ý là, mặt hàng dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe được thực hiện trong thời hạn 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.